Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Validació del certificat de seu

Sistema de verificació dels certificats de seu

Les administracions públiques ofereixen als ciutadans serveis públics electrònics en els quals es necessita signatura electrònica i mètodes avançats d'identificació o autenticació basats en certificats digitals. A causa dels múltiples certificats que es poden utilitzar per a la identificació i la signatura, implantar sistemes que admetin totes les funcionalitats i relacions amb les CA pot resultar complex i costós.

Servei de validació de signatures i certificats en línia

.
.
.