Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Preguntes freqüents

Com puc accedir a l'aplicació?

L'aplicació permet dos tipus d'accés:

  • AMB certificat digital
  • SENSE certificat digital

Quins certificats digitals puc utilitzar?

L'aplicació utilitza el servei de validació de certificats del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. La llista de certificats vàlids es pot consultar a la següent adreça https://www11.mityc.es/prestadores/busquedaPrestadores.jsp

L'aplicació accepta el DNI electrònic

Per fer operacions telemàtiques tenint com a certificat d'accés el DNI electrònic, haureu d'instal·lar al vostre ordinador el certificat arrel que podreu baixar des de la següent adreça http://www.policia.es/dnie/descargas/index.html

Si es produeix un error en introduir el PIN del certificat, en tornar a intentar accedir a la pàgina dóna un error del tipus: La pàgina requereix un certificat de client. Com puc accedir de nou a l'aplicació?

Per poder continuar, cal tancar el navegador i accedir de nou a l'aplicació

Per a què serveixen els resguards que emet l'aplicació?

En omplir les dades bàsiques de la sol·licitud rebreu un resguard amb usuari i contrasenya. Aquest resguard permet accedir a la sol·licitud, bé per consultar-la, modificar-la o continuar omplint-la, en el cas que no s'hagi completat, tantes vegades com es vulgui i sempre que no s'hagi enviat. També valdrà per, posteriorment, poder esmenar la sol·licitud. En cas d'haver accedit amb certificat digital, es pot fer ús indiferent del certificat o de les dades del resguard.

Si s'envia la sol·licitud, es rep un segon resguard que permetrà posteriorment fer consultes sobre la sol·licitud i sobre l'estat de l'expedient associat. Com en el cas anterior, si s'ha fet el tràmit usant un certificat digital, no és necessari utilitzar les dades del resguard.

Què ocorre si no puc imprimir la sol·licitud?

Si en imprimir una sol·licitud, apareix el missatge: "Element emergent bloquejat. Per veure aquest element emergent o consultar opcions addicionals, feu clic aquí". Heu de prémer l'opció: "Permetre sempre elements emergents d'aquest lloc".

Com puc consultar una sol·licitud gravada?

Si s'ha accedit amb certificat digital, accedint a l'aplicació a través d'aquest podreu obtenir la llista de sol·licituds realitzades amb aquest certificat.

Si no heu utilitzat certificat, en emplenar les dades bàsiques, el sistema us va proporcionar un resguard amb usuari i contrasenya per a posteriors consultes.

En cas d'haver enviat la sol·licitud, aquesta no pot ser consultada a través de l'aplicació de sol·licituds. Es podrà consultar a través de l'opció Consulta d'estat de sol·licituds.

Com puc modificar una sol·licitud gravada?

Si no s'ha enviat, es pot modificar la sol·licitud tantes vegades com sigui necessari, bé accedint amb certificat a la llista de sol·licituds realitzades amb aquest certificat, o utilitzant l'usuari i la contrasenya proporcionats pel sistema. Una vegada s'ha enviat la sol·licitud, ja no es pot modificar.

Què puc fer si perdo la meva contrasenya?

Si l'accés a l'aplicació el vau fer sense certificat digital, haureu de desar amb molta cura les dades d'usuari i contrasenya que us proporciona el sistema en emplenar la sol·licitud i/o enviar-la. La pèrdua de l'esmentada contrasenya impossibilitarà l'accés a les dades de l'expedient mitjançant aquesta.

No obstant això, si sou posseïdor d'un certificat digital, el podreu utilitzar per accedir a l'aplicació i consultar totes les sol·licituds que hàgiu emplenat.

L'accés a l'aplicació amb certificat digital permet la consulta o modificació de les dades mitjançant l'ús de l'esmentat certificat o de les dades d'usuari i contrasenya proporcionades pel sistema, per la qual cosa la pèrdua de l'esmentada contrasenya no portarà cap conseqüència.

S'ha d'incloure l'adreça electrònica a la sol·licitud?

L'adreça electrònica, encara que és un camp opcional, és de gran utilitat, ja que us permet rebre els resguards emesos per l'aplicació per a posteriors consultes en el vostre compte de correu electrònic. En cas de no existir aquest compte, haureu d'imprimir o desar els resguards que emet l'aplicació.

Quins avantatges té enviar la sol·licitud i els annexos?

A més de la comoditat que pugui suposar enviar els annexos a través de correu electrònic, amb el resguard amb número de registre, o accedint a través del vostre certificat digital si el vau utilitzar per a la tramesa, podreu consultar posteriorment l'estat del vostre expedient a través d'Internet. També podreu fer esmenes a través d'Internet. En cap cas la tramesa no serà vàlida sense la presentació de l'original de la sol·licitud en un registre presencial.

Si envio a través de l'aplicació la sol·licitud, i no registro l'original en un registre presencial, què ocorre?

La sol·licitud es dóna per no presentada amb caràcter general.

Quins tipus de fitxers es poden annexar?

Es permet annexar fitxers amb les següents extensions .doc, .rtf, .xls, .txt, .pdf, .ppt, .zip i . rar i amb una mida màxima de 3M per fitxer.

Com s'emplenen els annexos?

L'aplicació només permet omplir la sol·licitud. Per emplenar els annexos cal baixar-los de l'apartat Baixada d'impresos, i omplir-los amb l'editor de text corresponent.

En l'esmentat apartat només es podran baixar sis dels vuit documents que s'indiquen al final de la convocatòria, concretament els referenciats com a annexos. Els altres dos documents els aportarà el sol·licitant en model lliure.

Què faig si l'annex III ocupa més de 3M?

Treure de l'annex plans, factures..., etc., i annexar-los com a altres fitxers, posant a l'etiqueta de quina informació es tracta.

Una altra opció és enviar la informació en arxius comprimits. L'aplicació admet fitxers .zip i .rar com a formats de compressió.

Quants fitxers annexos es poden adjuntar?

A més dels 8 fitxers que cal annexar de manera obligatòria, es poden annexar fins a 4 fitxers més. Es recomana etiquetar-los amb noms que descriguin el seu contingut.

.
.
.