Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Descarga de Impresos

Axuda de minimis para pequenos proxectos de investimento (convocatoria 2015)

Anexo 1

Anexos

1. Memoria do proxecto de investimento (Anexo 2).

2. Declaración responsable do non inicio dos investimentos Aanexo 3).

3. Declaración doutras axudas obtidas (Anexo 4).

4. Declaración responsable de non estar incurso en prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións (Anexo 5).

5. Declaración de responsabilidade non caer en presupostos que impiden a obtención do estatuto de beneficiario da axuda en virtude do disposto na lexislación da Comunidade Europea (Anexo 6).